Правилник за вътрешен ред

Къща за гости„Вила ТЕРЕС“

Настаняване:

Настаняването и освобождаването на къща за гости „Вила Терес “ се извършва в следните часове:

 • настаняване след 14.00 часа
 • освобождаване до 11.00 часа

Възможност за по-ранно настаняване и/или по-късно освобождаване на стаите след допълнително уточняване при запитването.

Вътрешен ред:

 • Пушенето в къща за гости „Вила Терес“ е абсолютно забранено в спалните помещения.
 • При напускане на туристическия обект гостите са длъжни да го оставят в състоянието, в което са го заварили при настаняването си.
 • Забранено е внасянето на озвучителни, музикални уредби и инструменти със сила на звука, нарушаващо спокойствието на гостите и съседите.
 • Гостите на къщата с престоя си не трябва да създават дискомфорт на живущите около къщата след 23.00 часа /говорене на висок глас, слушане на силна музика , използване на пиротехнически средства/
 • Незаконни или неморални дейности – хазарт, проституция, употреба на наркотици, притежание или употреба на пиротехнически средства или опасни товари, притежание или употреба на огнестрелни и други оръжия – са абсолютно забранени!
 • При нарушаване на обществения ред (силен шум след 23 часа) и подаден сигнал към органите на реда, гостите на къща за гости „Вила Терес“ поемат цялата отговорност по разрешаване на казуса. Ако органите на реда наложат санкции, глоби, актове и др. наказания, предвидени от българското законодателство, те се покриват изцяло от гостите, отговорни за установените нарушения.
 • Гостите са длъжни при настаняване в къщата да предоставят документ за самоличност за адресна регистрация.
 • Забранява се влизане и нощуване на лица в къщата,които не са регистрирани по надлежния ред и без изричното съгласие на собственика.
 • Лица под 18 години се настаняват само ,ако са придружени от родител или настойник или с нотариално заверена декларация за съгласие от родител или настойник.
 • Собственикът на къща за гости „Вила Терес“ не носи отговорност за произшествия с децата на гостите, настъпили в рамките на туристическия обект и извън него. Доброто здраве и състояние на децата са отговорност на техните родители!
 • При грубо нарушаване на правилника на къщи за гости „Вила Терес“, управителя има право да помоли гостите за напускане.