Условия за резервация

Условия на резервация:

Резервацията е валидна само след потвърждение от наша страна по телефон, електронна поща или факс.
Анулиране на вече направена резервация се правят не по-късно от 10 (десет) дни преди датата на пристигане по телефон или електронна поща.